Дом за възрастни хора и хоспис!
НАЧАЛО УСЛУГИ УСЛОВИЯ ПРИЕМ И ЦЕНИ КОНТАКТИ
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА НАС !
24-ЧАСОВО ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ:
  • Медицинска помощ – прегледи, изследвания
  • Поддържащо медикаментозно лечение

Специализирани лекарски консултации

Комплексни грижи

Индивидуални програми

•още

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

ХОСПИС

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

КОМПЛЕКС „СВЕТИ ЛУКА” предоставя медицински, здравни и социални услуги на хора в активна и пенсионна възраст.

УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ в:
- НОВОИЗГРАДЕН КОМПЛЕКС;
- ЛУКСОЗНА ОБСТАНОВКА;
- ПРОФЕСИОНАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ;

В зависимост от потребностите си, нашите клиенти могат да се ползват от краткосрочно или дълготрайно настаняване, рехабилитационни услуги, занимания с лечебна физкултура и гимнастика в специално оборудвани зали за кинезиотерапия или на открито.

Комплексът подсигурява 24-часово медицинско наблюдение, медико-социално обслужване на всички своите клиенти. 
Съхранена е домашната обстановка, запазва се личното пространство на всеки и се толерират индивидуалните навици на възрастните хора. Това, което прави мястото уникално в страната, е услугата за временен престой със специални медицински грижи за пациента.

  ОЩЕ в ГАЛЕРИЯ!


 

Индивидуални програми за рехабилитация
  • съдействие при получаване на предписаните лекарства;
  • хранене, съобразено със здравословното състояние;
  • самостоятелно организиране на свободното време;
 
ЗА НАС ЛИЦЕНЗИИ НАШАТА ВИЗИЯ КОНТАКТИ
Copyright © "АИК ДОМ" ООД All rights reserved.