Ние работим за Вас! Доверете се!
НАЧАЛО УСЛУГИ УСЛОВИЯ ПРИЕМ И ЦЕНИ КОНТАКТИ
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА НАС !
24-ЧАСОВО ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ:
  • Медицинска помощ – прегледи, изследвания
  • Поддържащо медикаментозно лечение

Специализирани лекарски консултации

Комплексни грижи

Индивидуални програми

•още

За да осъществява дейността си качествено и ефективно и при оптимално използване на ресурси, АИК ДОМ си партнира с представители на обществения и частния сектор, ангажирани с развитие на местното самоуправление и подобряване на качеството на живот.
Наши партньори и съмишленици са:
-Община Суворово
-Сдружение с общественополезна дейност “ДОМ ЗА ВСЕКИ”
-Общински Съвет по въпросите на хората с увреждания към Община Варна
-Международен Женски Клуб 

АИК ДОМ ООД членува в следните професионални организации и мрежи:

-Европейска Асоциация по палиативни грижи, базирана в Италия;
-Европейска Фондация за Управление на Качеството, базирана в Белгия;
-Фондация за социално настаняване, базирана в Англия;         

АИК Дом работи в сътрудничество с неправителствени организации, членове на Международния Съвет по Социална Работа /Холандия/ и Мрежа на Организации от Социалния Сектор за страните от черноморския регион


Комплекса  подсигурява 24-часово медицинско наблюдение, медико-социално обслужване на всички своите клиенти. 
Съхранена е домашната обстановка, запазва се личното пространство на всеки и се толерират индивидуалните навици на възрастните хора. Това, което прави мястото уникално в страната, е услугата за временен престой със специални медицински грижи за пациента.

 

Индивидуални програми за рехабилитация
  • съдействие при получаване на предписаните лекарства;
  • хранене, съобразено със здравословното състояние;
  • самостоятелно организиране на свободното време;
 
ЗА НАС ЛИЦЕНЗИИ НАШАТА ВИЗИЯ КОНТАКТИ
Copyright © "АИК ДОМ" ООД All rights reserved.